Polityka prywatno艣ci

bishops.pl (dalej: 鈥濨ishops鈥) szanuje prawo do prywatno艣ci U偶ytkownik贸w serwisu. Zobowi膮zuje si臋 dba膰 o ochron臋 ich danych osobowych oraz b臋dzie stosowa膰 odpowiednie rozwi膮zania w celu zapobiegania ingerencji w prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w przez osoby trzecie. Podejmowane dzia艂ania s膮 ukierunkowane na zagwarantowanie U偶ytkownikowi poczucia pe艂nego bezpiecze艅stwa na poziomie odpowiednim do obowi膮zuj膮cego prawa, w tym:

 • Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu oparte jest na protokole SSL w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania U偶ytkownik贸w w zakresie ochrony danych osobowych i prywatno艣ci.

Informujemy, 偶e w ramach Serwisu mog膮 by膰 zamieszczane zewn臋trzne linki umo偶liwiaj膮ce jego U偶ytkownikom bezpo艣rednie dotarcie do innych stron internetowych b膮d藕 te偶 podczas korzystania z Serwisu w Pa艅stwa urz膮dzeniu mog膮 by膰 dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodz膮ce od innych podmiot贸w w szczeg贸lno艣ci od dostawc贸w takich jak: Facebook, Instagram w celu umo偶liwienia Pa艅stwu skorzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami, lecz wy艂膮cznie w takim zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do korzystania z oferowanych przez nas us艂ug. Ka偶dy z dostawc贸w okre艣la zasady korzystania z plik贸w Cookies w swojej polityce prywatno艣ci w zwi膮zku z czym nie mamy wp艂ywu na prowadzon膮 przez dostawc贸w polityk臋 prywatno艣ci oraz wykorzystywania plik贸w Cookies. Ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasob贸w oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, ka偶dy U偶ytkownik zapozna艂 si臋 z dokumentem dotycz膮cym polityki prywatno艣ci oraz wykorzystywania plik贸w Cookies, je偶eli zosta艂y one udost臋pnione, a w razie ich braku skontaktowa艂 si臋 z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. Bishops nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady i regulaminy innych dostawc贸w, w tym za wszelkie szkody mog膮ce powsta膰 przez dostawc贸w.

S艂ownik poj臋膰:

 • pliki cookies jest to rodzaj zapis贸w danych w pami臋ci przegl膮darki, s艂u偶y ona do przechowywania informacji o aktualnie zalogowanym u偶ytkowniku,
 • log systemowy – jest to informacja, jak膮 przekazuje serwerowi komputer U偶ytkownika przy ka偶dym po艂膮czeniu, mo偶e zawiera膰 r贸偶ne dane (np. numer IP), z kt贸rych mo偶na mniej lub bardziej dok艂adnie ustali膰 sk膮d nast膮pi艂o po艂膮czenie,
 • adres IP – indywidualny numer, kt贸ry z regu艂y posiada ka偶dy komputer pod艂膮czony do Internetu, numer IP mo偶e by膰 na sta艂e zwi膮zany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane po艂膮czenie (dynamiczny),
 • protok贸艂 SSL – specjalny standard przesy艂ania danych w Internecie, w kt贸rym transmisja jest kodowana, w odr贸偶nieniu od zwyk艂ego przesy艂ania, gdzie transmisja odbywa si臋 otwartym tekstem,
 • U偶ytkownik 鈥 osoba korzystaj膮ca z us艂ug Serwisu,
 • Serwis 鈥 strona internetowa zarejestrowana pod adresem https://bishops.pl/ oraz wszystkie dodatkowe strony b臋d膮ce jej odno艣nikami i zarejestrowane pod wsp贸ln膮 domen膮.

Spis tre艣ci

  1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

  2. Administratorem danych dotycz膮cych U偶ytkownik贸w gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

   bishops.pl

   Kontakt do Administratora danych za pomoc膮:

   • Adres poczty elektronicznej: .
   • Numer telefonu: .


  3. Gromadzenie danych

  4. W zakresie korzystania z Serwisu przez U偶ytkownika przechowujemy zapytania http. kierowane do serwera. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL i dotycz膮:

   • publicznego adresu IP urz膮dzenia ko艅cowego, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie;
   • nazwy stacji U偶ytkownika 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwa;
   • nazwy U偶ytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   • czasu nadej艣cia zapytania;
   • pierwszego wiersza 偶膮dania http;
   • kodu odpowiedzi http;
   • liczby wys艂anych przez serwer danych;
   • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez U偶ytkownika (tzw. referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez zewn臋trzny odno艣nik;
   • informacji o przegl膮darce U偶ytkownika;
   • informacji o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http.
   Powy偶ej wskazane dane nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony Serwisu.

   Serwisy nie zbieraj膮 w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten spos贸b informacje s膮 niezb臋dne do 艣wiadczenia przez Bishops us艂ug i wykorzystywane s膮 m.in. do:

   • zarz膮dzania Serwisem;
   • stwierdzania ewentualnych zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa;
   • badania zagregowanego ruchu U偶ytkownik贸w w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narz臋dzi zewn臋trznych, mog膮 by膰 wykorzystywane dodatkowo, gdy prowadzone s膮 kampanie mailingowe;

   U偶ytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu mo偶e jednak zosta膰 poproszony o podanie nast臋puj膮cych danych osobowych:

   • imi臋 i nazwisko;
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
   • numer telefonu;
   • nazwa firmy, NIP;
   • informacje podane w brief;
   • tre艣膰 wiadomo艣ci kontaktowej.

   Podanie danych wskazanych powy偶ej jest dobrowolne jednak bez ich podania mo偶e nie by膰 mo偶liwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalno艣ci, kt贸re tego wymagaj膮 (np. brief)


  5. Przetwarzanie danych osobowych

  6. Zebrane za po艣rednictwem Serwisu dane dotycz膮ce U偶ytkownika mog膮 by膰 wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawarto艣ci Serwisu do potrzeb U偶ytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez U偶ytkownika lub innych czynno艣ci niezb臋dnych do 艣wiadczenia przez Bishops us艂ug.

   Gromadzone dane osobowe U偶ytkownik贸w nie s膮 przekazywane organizacjom mi臋dzynarodowym czy do pa艅stw trzecich. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

   Dane osobowe zebrane za po艣rednictwem formularzy, na kt贸re U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 przetwarzane s膮 w celu i okresie niezb臋dnym do prawid艂owego obs艂u偶enia zadania. Szczeg贸艂y okre艣laj膮 odpowiednie klauzule znajduj膮ce si臋 pod konkretnymi formularzami.

   Dane osobowe b臋d膮 wykorzystywane do stworzenia konta w Serwisie lub do Newsletteru, dane nie b臋d膮 udost臋pniane organizacjom mi臋dzynarodowym czy do pa艅stw trzecich. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

   • Okres przechowywania danych

   • Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres nie d艂u偶szy ni偶 b臋dzie to wymagane. Je艣li przekaza艂e艣 nam swoje dane w formularzu lub wiadomo艣ci e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane b臋dziemy przetwarza膰 do momentu z艂o偶enia przez Ciebie 偶膮dania usuni臋cia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale r贸wnie偶 w przypadku, w kt贸rym uznamy, 偶e zrealizowali艣my prawnie uzasadniony interes Administratora.

   • Prawa U偶ytkownika

   • U偶ytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

    • dost臋pu do danych;
    • sprostowania danych;
    • usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych;


  7. Wykorzystanie plik贸w Cookies

  8. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z zapisu i odczytu informacji o u偶ytkowniku.

   Gdy korzystasz z naszych serwis贸w, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania si臋 w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, kt贸re s膮 umieszczone w Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym – przegl膮darce internetowej, z kt贸rej korzystasz. Pliki cookies u偶ywane w naszych serwisach wykorzystywane s膮 mi臋dzy innymi do bie偶膮cej optymalizacji serwis贸w oraz u艂atwiania Twojego z nich korzystania. Niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne w naszych serwisach mog膮 nie dzia艂a膰, je偶eli nie wyrazisz zgody na instalowanie plik贸w cookies. Instalowanie plik贸w cookies lub uzyskiwanie do nich dost臋pu nie powoduje zmian w Twoim urz膮dzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urz膮dzeniu.

   Stosujemy dwa rodzaje plik贸w cookies: sesyjne i trwa艂e. Pliki sesyjne wygasaj膮 po zako艅czonej sesji, kt贸rej czas trwania i dok艂adne parametry wyga艣ni臋cia okre艣la u偶ywana przez Ciebie przegl膮darka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwa艂e pliki cookies nie s膮 kasowane w momencie zamkni臋cia okna przegl膮darki, g艂贸wnie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zosta艂y utracone. Pliki cookies aktywne d艂ugookresowo wykorzystywane s膮, aby pom贸c nam wspiera膰 komfort korzystania z naszych serwis贸w, w zale偶no艣ci od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu. Dane jakie uzyskujemy za pomoc膮 technologii localStorage, identyfikator贸w urz膮dzenia mobilnego (ID) 鈥 co do zasady – nie pozwalaj膮 na Twoj膮 identyfikacj臋. W pewnych jednak przypadkach, zw艂aszcza, gdy jeste艣 u偶ytkownikiem zarejestrowanym istnieje mo偶liwo艣膰 powi膮zania z Tob膮 konkretnych informacji wynikaj膮cych z technologii localStorage, identyfikator贸w urz膮dzenia mobilnego (ID). Technologia localStorage pozwala przechowywa膰 podobne do cookies informacje w Twojej przegl膮darce, w szczeg贸lno艣ci w 艣rodowiskach, w kt贸rych technologia cookies nie dzia艂a prawid艂owo lub dzia艂a膰 nie mo偶e.

   Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celach statystycznych oraz aby usprawni膰 dzia艂anie serwis贸w i zwi臋kszy膰 komfort z nich korzystania, m.in:

   • pozwalaj膮 sprawdzi膰 jak cz臋sto odwiedzane s膮 poszczeg贸lne strony serwis贸w – dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwis贸w pod k膮tem odwiedzaj膮cych;
   • umo偶liwiaj膮 rozpoznanie rodzaju Twojego urz膮dzenia, dzi臋ki czemu mo偶emy lepiej dopasowa膰 spos贸b i format prezentowania tre艣ci oraz funkcjonalno艣ci serwis贸w;
   • poprawiaj膮 wydajno艣膰 i efektywno艣膰 serwis贸w dla korzystaj膮cych.

   Je艣li nie chcesz, by pliki cookies by艂y instalowane na Twoim urz膮dzeniu, mo偶esz zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki w zakresie instalowania plik贸w cookies. W ka偶dej chwili mo偶esz te偶 usun膮膰 z pami臋ci swojego urz膮dzenia pliki cookies zapisane w trakcie przegl膮dania naszych serwis贸w. Pami臋taj jednak, 偶e ograniczenia w stosowaniu plik贸w cookies mog膮 utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z tych serwis贸w.

  Zacznijmy wsp贸艂prace  
  Z艂贸偶 zam贸wienie